fbpx

Putkien ja astioiden leikkauslaite HGG SPC 1500-3000 VHC

HGG putkien ja astioiden leikkauslaite SPC 1500 – 3000 VHC

SPC putkien ja astioiden kansien leikkauslaite on vastaus paineastioiden valmistajien vaatimukseen, joilla kuluu liikaa aikaa tuotteiden valmistustoimien valmisteluihin. SPC-VHC auttaa säästämään valmistajien aikaan tuotteiden sovittelussa, leikkauksessa ja hitsaamisessa.
Astioiden valmistus on paljon työtä vaativa ja pätevää henkilökuntaa on vaikeaa löytää. Siksi on HGG automatisoinut astioiden valmistuksen avaintehtävät, yhdistämällä valmistelun, sovituksen, leikkauksen ja viistoamisen yhteen laitteeseen – SPC VHC:hen– pitkälle kehitettyyn astioiden profilointilaitteeseen, joka sopii astioiden kansien ja kuorien, suuttimien, vahvistustyynyjen ja aukkojen ja hitsaamisen esivalmisteluilla tarvittavan taivuttamisen toteuttamiseen, jossa kaikki toimet hoitaa sama laite.

  Astian kannen leikkaaminen
  SPC putkien ja astioiden kansien leikkauslaite on vastaus paineastioiden valmistajien vaatimukseen, joilla kuluu liikaa aikaa tuotteiden valmistustoimien valmisteluihin. SPC-VHC auttaa säästämään valmistajien aikaan tuotteiden sovittelussa, leikkauksessa ja hitsaamisessa.
  PerfectFit TM
  Aukkojen pitää olla täydellisen pyöreitä ja tarkasti leikattuja, jotta liitäntäkappale tai suutin sopisi siihen. Tällä laitteella aukkojen leikkaamisessa leikataan ensin juuriaukko ja hitsausura, jotta osa sopisi hyvin paikoilleen.
  Piirustusten tarpeen poissulkeminen
  Leikattavien aukkojen piirustusten laatiminen on aikaa vievää ja se tehdään usein melko turvattomissa työskentelyolosuhteissa. Astian referenssipisteen toteamisen jälkeen merkintä-/leikkaustyökalun tarkka kohdistaminen antaa laitteen käyttäjälle mahdollisuuden tarkistamiseen.

  Nykyajan haasteet prosessiteollisuudessa liittyvät yleensä tiukentuvien hitsausvaatimusten, materiaalin nopean ja helpon jäljitettävyyden sekä pätevien asiantuntijoiden rajoitetun saatavuuden aiheuttamiin haasteisiin.
  Esivalmistetut astiat ja putkien osat on koottava tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Automatisoimalla astian kannen leikkausprosessin ja lisäämällä älykkään hitsausvalmistelujen tekniikan ovat materiaalit valmiina nopeaa ja helppoa sovittamista ja hitsausta varten.
  Astian kannen leikkausprosessin automatisointi vähentää myös huomattavasti hitsaustarvetta ja sen tuloksena myös tehtaan henkilöstökustannukset saattavat laskea jopa 30 % verran.
  Astian kannet
  Onton rakenteen kokoaminen leikkausten sekä osien sovittelun ja hitsaamisen avulla on aikaa vievä prosessi. Aukkojen pitää olla täydellisen pyöreitä ja tarkasti leikattuja. Kun leikataan paksuseinäisiä putkia, pienetkin poikkeamat mitoista saattavat kasvattaa hitsausvolyymiä merkittävästi. HGGn putkien ja astioiden leikkauslaitteen käyttö automatisoi ja yksinkertaistaa prosessia ja auttaa valmistajien palveluksessa toimivien hitsaajien keskittymään siihen, mitä he parhaiten osaavat eli hitsaamiseen ilman hiomiseen ja sovittamiseen kuluvaa aikaa.
  Toisin kuin vain astian kannen leikkauslaite, SPC 3000 VHC putkien ja astioiden kansien leikkauslaite voidaan yhdistää SPC-laitteiden sarjaan, mahdollistaen täten yksittäisellä astian kannen leikkaukseen tarkoitetulla työkalulla astian tai säiliön kansia. Tämä tekee SPC-VHC säiliön kannen leikkaamisen ja astian leikkauslaitteesta vieläkin monipuolisemman työkalun, joka antaa samalla lisäarvoa hintaansa nähden.
  Teollinen sovellus: putki- ja astianleikkauskone paineastioiden, astioiden kansien, kuorien, kuperien kansien, kuperien pohjien, suuttimien, vesivaraajien, lämmönvaihtimien leikkaamiseen.

   SPC 1500 VHC1525 mm (60”)30t6–12 m (20’–40’)
   SPC 2000 VHC2035 mm (80”)
   SPC 2500 VHC2500 mm (98”)
   SPC 3000 VHC3000 mm (118″)60t