fbpx

CNC -erikoistyöstökone KOVOSVIT ROLLER 2800

KOVOSVIT ROLLER 2800 CNC -erikoistyöstökone

ROLLER 2800 CNC -runko perustuu tavalliseen numeerisesti ohjattuun MASTURN 70/3000-sorviin. Toiminta perustuu kylmämuokkaustekniikkaan: telaosien, esim. ajoneuvoakseleiden sylinterimäisten, kartiomaisten ​​ja muuttuvalla säteellä osien valssaukseen. Kone on tarkoitettu kappaleiden erikoistuotantoon, jonka yhteydessä valssaustyökalua ajetaan kohtisuorassa materiaalin pintaan nähden mekanismin avulla, jolla B-akselia kallistetaan numeerisella ohjausjärjestelmällä. Muotovalssauslaitteet on asennettu pitkittäisistukalle.
Istukka liikkuu konealustalla pituussuunnassa Z-akselia pitkin numeerisella ohjauksella. Liikkuminen X-akselilla tapahtuu hydraulisesti kahden vastakkaisen valssauspään kärkipylkän pinolin avulla, joihin valssaustyökalut on kiinnitetty. Käyttöjakson aikana valssaustyökaluihin kohdistuvaa painetta voidaan muuttaa ohjelmassa sujuvasti.
Järjestelmä mahdollistaa valssausvoiman epäsuoran ja riippumattoman mittaamisen sekä valssausprosessidatan tallennuksen ja arkistoinnin.
Itselukittuvia tukimekanismeja käynnistävä toimilaite varmistaa, että valssauspäiden pyöriminen pysäytetään vaaditussa asennossa.
Pyörimishalkaisija ilman B-akselin kallistusta: 300 mm
Valssauksen suurin teho ilman B-akselin kallistamista: 50 kN
Työkappaleen suurin paino: 1000 Kg
Teho S1: 11 kW

  • Kylmämuokkaustekniikka – materiaalin kokoon puristaminen
  • Konerunko perustuu tavalliseen numeerisesti ohjattuun MASTURN 70/3000-sorviin.
  • Toiminta perustuu kylmämuokkaustekniikkaan: telaosien, esim. ajoneuvoakseleiden sylinterimäisten, kartiomaisten ​​ja muuttuvalla säteellä osien valssaukseen.
  • Konetta voidaan käyttää kappaleiden erikoistuotantoon pintavalssaustekniikalla.
  • Muotovalssauslaitteet on asennettu pitkittäisistukalle.
  • Istukka liikkuu konealustalla pituussuunnassa Z-akselia pitkin numeerisella ohjauksella.
  • Liikkuminen X-akselilla tapahtuu hydraulisesti kahden vastakkaisen valssauspään kärkipylkän pinolin avulla, joihin valssaustyökalut on kiinnitetty.
  • Kärkipylkän pinolin liike ja valssausvoima syntyvät hydraulisesti.
  • Hydraulinen yksikkö on vakiona koneessa.
  • Käyttöjakson aikana valssaustyökaluihin kohdistuvaa painetta ja voimaa voidaan muuttaa tasaisesti määrätyllä painealueella.
  • Epäsuora, riippumaton valssausvoiman mittaus; talletus ja arkistointi.
  • Kärkipylkkä hydraulisella pinolilla on varustettu erityisellä mekaanisella pysäytyslaitteella akselivoimien turvallista siirtämistä varten.
  • Karapylkkä sijaitsee rungon vahvistetussa keskiosassa.
  • Itsenäinen öljyjärjestelmä, jossa on säiliö ja putki koneen toimitilan alla.
  • Valssi-istukkajärjestelmä on täysin integroitu koneen suojattuun alueeseen.
  • Lisävalssi-istukan liukujohdealueet on kytketty koneen keskusvoitelujärjestelmään.
  • Konetta voidaan käyttää manuaalisessa ja automaattisessa tilassa. 

  Valssatun pinnan etuna on sen sileys, joka saavutetaan pintakerroksen kylmämuokkauksella. Työstö korvaa laadultaan hiontatekniikkoja, vaikka hionnan yhteydessä koneistetun alueen mitat ovat tarkempia. Valssausta suositellaan sellaisten pintojen lujittamiseen, joihin ei sovelleta tiukkoja mittatoleransseja, tai pintakerroksen vahvistamiseen tarvittavien mittatoleranssien toteuttamista varten ennen lopullista hiontaa.

  Työtilan valaistus
  Siirrettävä Röhm -keskiökärki 116 Mk6 (604H)
  Kalibrointidynamometri
  Karan adapteri Metric 112/Mo 6
  Teline
  Hihnapyörien voitelu
  Voiteluöljyn (valssausöljyn) putki
  Työkalusarja
  Liiteasiakirjat.
  Kone on vakiona varustettu SIEMENS 840 D -järjestelmällä

  Nostolaitteisto 3000
  Kytkintaulun jäähdytys – ilmastointi
  Adapteri
  Rullapidike (2 kpl sarja)
  Hihnapyörät tilauksesta (2 kpl sarja)
  Etädiagnostiikka
  Erillinen siirrettävä keskiökärki

  1. Koneen työtilassa ensimmäisellä rivillä akselin kiinnitykseen, ns. akselipitimeen liittyvät etäisyydet ja mitat, pitimen etuosan ja karan etuosan väliset etäisyydet ja mitat ovat 275 mm koneen kärkipylkältä alkaen (kärkipylkän pinolin syötettyjen etäisyyksien yhteydessä karan etuosaan nähden 3412 mm), kärkipylkän laajennuksen mitta 160 mm ja siirrettävän keskiökärjen (tässä tapauksessa keskiökärki Röhm MK6 VEL.116 – Id.Nr.093439) sekä kärkipylkän välinen etäisyys 192 mm. Päätyjen välinen kokonaisetäisyys on tässä tapauksessa 2 876–2 906 mm, riippuen keskiakselin syvennyksen muodosta ja koosta. Lisäksi työtilassa on etäisyysmerkintä valssausteloilla lähtötuesta vain karan etusivuun ja asetetun kärkipylkän pinolin etusivuun; samoin merkintä kärkipylkän pinolien kulmapoikkeamasta (± 35 astetta), keskiökärjen sijainnista, jossa kallistus suoritetaan, ts. 290 mm, ja asetettujen kärkipylkän pinolien etusivujen välisen etäisyyden arvo valssauspäiden yhteydessä 522 mm ja kunkin kärkipylkän pinolin pidennys 112 mm. Suurin osa mitoista on esitetty suhteessa karan etusivuun, kärkipylkän pinolin etusivuun ja valssauspäiden pinolien etusivuun, koska karan itsenäinen kiinnitin, kärkipylkän keskiökärki ja valssaustyökalut valitaan ja rakennetaan tarkalleen asiakkaiden vaatimusten mukaan sekä niiden arvot voivat vaihdella.
  2. Kappaleen suurin ulottuma ilman valssauspäiden kallistamista.

   

  Tekniset tiedot Roller 2800 CNC
  Geometrinen ja työstötarkkuus ISO 1708
  Pyörimishalkaisija ilman B-akselin kallistustamm300
  Pyörimishalkaisija B-akselin kallistuksella enintään ± 30 °mm280
  Pyörimishalkaisija B-akselin kallistuksella enintään ± 35°mm250
  Valssauspään pinolin liikemm112
  Valssauksen tehoaluekN1 – 50
  Valssauksen suurin teho B-akselien kallistuksella (B = ± 35 °)kN20
  Valssauksen suurin teho ilman B-akselin kallistusta (B = 0°)kN50
  Keskiökärkien etäisyysmm2876
  Työkappaleen suurin painokg1000
  Työkara
  Karan etukärki (DIN 55027, 55029)B11/C11
  Karan aukkomm106
  Karan kartio – metrijärjestelmässämm112
  Ohjausjärjestelmä
  SIEMENS SINUMERIK840D
  Pääkäyttö
  Aikamoottorin teho (S1)kW11
  Karan suurin vääntömomentti: (S1)Nm297,5
  Karan käyttönopeusaluemin-10-400
  B-akseli
  Kierukkayksikön välityssuhde01:40
  Kallistusmekanismin suorahampaisen silinterivälityksen välityssuhde01:12
  Kallistusalue°± 35
  Syöttönopeusmin-10-400
  Z-akseli
  Kuularuuvin – halkaisija/nousumm50/10
  Liikemm2876
  Pikasyöttöm/min10
  Suurin syöttövoimakN20
  Paikannuksen toistotarkkuusmm0,015
  Kärkipylkkä
  Kärkipylkän pinolin halkaisijamm115
  Kärkipylkän pinolin liikemm160
  Pinolin kartioMORSE6
  Hydraulinen yksikkö
  Hydrauliikkaöljyn tilavuusl10
  Pumpun käyttöpainebaaria110
  Pumpun nimellistehol/min11
  Moottorin nimellistehokW3
  Valssaustyökalujen voitelu
  Pumpun nimellispainebaaria3
  Pumpun nimellistehol/min0,9
  Säiliön tilavuusl32
  Pumppumoottorin nimellistehokW0,05
  Koneen mitat
  Pituus × leveys × korkeusmm4000 x 1815 x 1863
  Koneen painokg6200
  Koneen suurin kokonaistulo
  Koneen tulokVA30