fbpx

Putkenleikkauslaite HGG SPC 1500-3000

HGG CNC Putkenleikkauslaite SPD 1500-300
SPC 1500–3000 PT laite on erittäin lujatekoinen laite, jolla käsitellään halkaisijaltaan isoja ja painavia putkia. Kaikki tämän laitteen osat on suunniteltu varmistamaan erinomaisen leikkaustarkkuuden.
Säästöä sovituksista ja hitsauksista
Hitsaajilla kuluu usein liian paljon aikaa leikkausviivojen hahmottamiseen, käsin leikkaamiseen ja hiomiseen. Kokeneita hitsaajia on hankala löytää, se on merkittävä pullonkaula monessa valmistusprosessissa. SPC-sarja automatisoi putkenleikkausprosessi ja hitsaajat voivat keskittyä siihen, mitä he parhaiten osaavat – hitsaamiseen.
Pohjapiirustuksia ei tarvitse laatia
Leikattavien muotojen sovittamisen ja suunnittelemiseen kuluu usein runsaasti aikaa. Rakenteen nolla-referenssipisteen määrittelemisen jälkeen on käyttäjän helppo ohjata SPC merkintä- ja leikkaustyökalun tarkkuutta ja kohdistamista.
Tarkkuus paksun seinän leikkaamisessa
Poikkeamia syntyy leikkauksen aikana, ne vaikuttavat hitsausmääriin, erityisesti paksuseinäisten putkien kohdalla. Siitä syntyy merkittävästi haittaa valmistustehoon ja samalla sovitus- ja hitsauskustannukset kasvavat. SPC 3000:n patentoitu fokusointirobotti on suunniteltu erityisen tarkkaa asemointia ja liiketarkkuutta varten.

  Happipolttoaineen putkien leikkaamisen sovellukset
  Mikä on suurin huolenaihe valmistusprosessissa? Onko se suunnitelman kattavuus, riittämätön tuotantoprosessin hallinta, tehoton materiaalin käsittely, joka aiheuttaa ylimääräistä hävikkiä, valmistuskustannusten hallinnan menettäminen tai pätevien hitsaajien puute? Tai miten suoriudut hitsattuihin rakenteisiin liittyvien jatkuvasti kasvavien vaatimusten ja sääntöjen aiheuttamasta paineesta?
  Merirakenteiden valmistus
  Manuaalisten toimien tukeminen automatisoidulla happipolttoaineen putkien leikkaamisella on jatkuvasti suosiotaan kasvattava ratkaisu merirakenteiden tiukkojen aikataulujen valmistusprosesseissa. SPC 1500-3000 CNC putkenleikkauslaite sopii erinomaisen hyvin paksuseinäisten putkien valmistukseen, jossa avainasemassa on tarkkuus ja hitsaustöiden laajuus on vietävä minimiin. Aina useammat merirakenteiden valmistajat ovat ratkaisseet tiukkojen aikataulujen aiheuttavat valmistushaasteet automatisoimalla happipolttoleikkausprosessinsa. Käyttämällä automatisoituja ratkaisuja saavutetaan parempi valmistusprosessin hallinta ja säästetään sovitteluun ja hitsaamiseen kuluvaa aikaa. SPC 1500-3000 CNC putkenleikkauslaite auttaa valmistajia selviytymään hitsattujen rakenteiden jatkuvasti tiukentuvista vaatimuksista ja säännöistä.
  Teollinen sovellus: suojalaitteiden happipolttoputkien, suojakoteloiden jalkojen, vinotukien, solmujen, merirakenteiden tuulisuojien, tuulensuojarakenteiden jalustojen leikkaamista varten
  Paineastiat
  Onton rakenteen kokoaminen leikkausten sekä osien sovittelun ja hitsaamisen avulla on aikaa vievä prosessi. Kun leikataan paksuseinäisiä putkia, aukkojen pitää olla täydellisen pyöreitä ja leikkausten hyvin tarkkoja, sillä pienetkin poikkeamat mitoista saattavat kasvattaa hitsausvolyymiä merkittävästi. Käyttämällä SPC 1500-3000 CNC putkenleikkauslaitetta on tavanomaisesti (happipolttoaineen) putkien ja kuoren sekä suutinten hitsaamiseen kuluva aika eli 8-10 tuntia vähennetty vain 1 tuntiin. Esivalmistetut astiat ja putkijärjestelmät on koottava tarkkoja putkien kokoamisen sääntöjä noudattaen. Automatisoimalla leikkausprosessin ja käyttämällä älykkäitä hitsaustöiden valmistelutekniikoita ovat materiaalit valmiita nopeaa ja helppoa sovittelua ja hitsaamista varten. Automaatisoitu leikkausprosessi vähentää selkeästi hitsaustarvetta. Sen tuloksena ovat tehtaan työkustannukset jopa 30 % verran laskeneet!
  Teollinen sovellus: happipolttoputkien leikkaaminen paineastioita, suuttimia, vesivaraajia, lämmönvaihtimia varten.

   

   SPC 1500 PT 75 – 1525 mm (3″– 60″) 18 / 30t 6 / 12 m (20’ – 40’)
   SPC 2000 PT 100 – 2035 mm (4″– 80″)
   SPC 2500 PT 200 – 2500 mm (8″– 98″)
   SPC 3000 PT 200 – 3000 mm (8″– 118″) 30 / 40 / 50 / 60t